Προσθετική
  1. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Ως ακίνητη προσθετική ορίζουμε οποιαδήποτε πρόσθετη μόνιμη εργασία τοποθετείται σε ένα στόμα που δε μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή, δηλαδή στεφάνες(«θήκες») και γέφυρες. Οι στεφάνες, γνωστές ως θήκες, είναι κατασκευασμένες καλύπτρες σε σχήμα και χρώμα δοντιού που καλύπτουν πλήρως ένα δόντι σε περιπτώσεις που έχει χαθεί μεγάλο μέρος αυτού από κάποιο κάταγμα ή για να προστατευτεί από μελλοντικό κάταγμα. Γέφυρες είναι θήκες ενωμένες μαζί και συνήθως δίνουν λύση σε περιπτώσεις που έχει προκύψει απώλεια δοντιών, κάποια δόντια αποτελούν στηρίγματα και στα κενά μπαίνουν κατασκευασμένα δόντια. Τόσο οι στεφάνες όσο και οι γέφυρες συγκολούνται με μόνιμη κονία και δε μπορούν να αφαιρεθούν ,προσομοιάζοντας έτσι τη φυσική μας οδοντοφυΐα. Η στήριξή τους γίνεται είτε σε φυσικά δόντια είτε σε εμφυτεύματα. Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής, οι συνηθέστερες εργασίες είναι οι μεταλλοκεραμικές, δηλαδή ένας εσωτερικός πυρήνας-σκελετός μετάλλου για αντοχή και εξωτερικά ολική επικάλυψη πορσελάνης στο κατάλληλο χρώμα με χρήση ειδικών τεχνικών για την απόδοση ενός φυσικού και εναρμονισμένου με τα υπόλοιπα δόντια αποτελέσματος. Εάν οι ανάγκες του περιστατικού και οι απαιτήσεις του ασθενούς είναι υψηλού επιπέδου η προτεινόμενη αποκατάσταση είναι με αποκλειστικά με κεραμικά υλικά, δηλαδή με πορσελάνη και ζιρκόνιο, που λόγω του χρώματος τους υπερτερούν αισθητικά και με τη σωστή κατασκευή από εξειδικευμένα εργαστήρια είναι σε θέση να αποδώσουν μια εξαιρετικής αισθητικής εργασία.

Όλες οι ακίνητες εργασίες κατασκευάζονται από εξειδικευμένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια με χρήση ψηφιακών μέσων και επώνυμα υλικά υψηλής ποιότητας.

 

  1. ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Κινητή ονομάζεται οποιαδήποτε κατασκευασμένη πρόσθετη εργασία μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή. Οι συνηθέστερες είναι οι μερικές οδοντοστοιχίες και οι ολικές οδοντοστοιχίες, δηλαδή τα γνωστά μασελάκια και μασέλες αντίστοιχα. Οι μερικές οδοντοστοιχίες (μασελάκια) αποτελούν λύση σε περιπτώσεις που απουσιάζουν κάποια από τα δόντια της κάθε γνάθου και είναι κατασκευές που αναπληρώνουν  τα δόντια και τα ούλα που λείπουν στηριζόμενες στα δόντια που υπάρχουν και στην ίδια τη γνάθο. Η στήριξη και η συγκράτηση επιτυγχάνεται μέσω μεταλλικών ή ακρυλικών αγκίστρων(«γαντζάκια») και ακόμη καλύτερα μέσω ειδικών εσωτερικών συνδέσμων ακριβείας που διασφαλίζουν ένα ανώτερο αισθητικά αποτέλεσμα. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν δόντια για να αξιοποιηθούν ως στηρίγματα, η ολική οδοντοστοιχία(«μασέλα») αποτελεί λύση. Πρόκειται για μια κατασκευή που είναι συνδυασμός ακρυλικών δοντιών και ροζ ακρυλικού που αναπληρώνουν τα απολεσθέντα στοιχεία της γνάθου. Η συγκράτησή της γίνεται είτε στην ίδια τη γνάθο, είτε σε εμφυτεύματα μέσω ειδικών συνδέσμων ή μεταλλικής δοκού εσωτερικά. Στην περίπτωση των εμφυτευμάτων, η συγκράτηση, η αισθητική και η προσαρμογή του ασθενούς είναι σαφώς ανώτερη καθώς την αισθάνεται πιο σταθερή και μικρότερη σε όγκο, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της άνω γνάθου που δεν έχει ροζ ακρυλικό στον ουρανίσκο, είναι ελεύθερος, κάτι που η κλασική οδοντοστοιχία(«μασέλα») καλύπτει πλήρως με όποιο δυσάρεστο αποτέλεσμα προκύπτει από αυτό. Ακόμη, πιο εξειδικευμένες κινητές εργασίες αποτελούν οι τηλεσκοπικές εργασίες είτε σε δόντια είτε σε εμφυτεύματα, είτε σε συνδυασμό αυτών.

Όλες οι κινητές εργασίες κατασκευάζονται από εξειδικευμένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια με χρήση ψηφιακών μέσων και επώνυμα υλικά υψηλής ποιότητας.