Ενδοδοντία
  1. ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με τον όρο ενδοδοντική θεραπεία εννοούμε την οδοντιατρική πράξη που αποτελεί λύση σε δόντια που ο πολφός τους βρίσκεται σε φλεγμονή(πολφίτιδα) ή έχει χάσει τη ζωτικότητά του. Η ενδοδοντική θεραπεία, γνωστή σε όλους μας απονεύρωση, προκύπτει ως ανάγκη μετά από μεγάλες τερηδόνες στα δόντια, μετά από ατυχήματα που διαταράσσουν τη ζωτικότητα του πολφού, μετά από έντονη υπερευαισθησία σε θερμικά ερεθίσματα ή κατά τη μάσηση. Το δόντι εσωτερικά δεν είναι συμπαγές αλλά διαθέτει ένα χώρο που φιλοξενεί τον πολφό, που είναι πολύ μικρά νεύρα και αγγεία, και ουσιαστικά τροφοδοτούν το δόντι καθιστώντας το ζωντανό.Σε περίπτωση διατάραξης της ορθής λειτουργίας του πολφού, προκύπτουν έντονος πόνος και συχνά οδοντοφατνιακά αποστήματα.Η έντονη αυτή συμπτωματολογία για να υποχωρήσει κρίνεται αναγκαία η ενδοδοντική θεραπεία του υπεύθυνου δοντιού διατηρώντας το, όμως, στον οδοντικό φραγμό χωρίς να προχωρούμε σε εξαγωγή αυτού.

 

  1. ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ

Σε κάποια ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια(απονευρωμένα) που η θεραπεία δεν ήταν επαρκής , λόγω μεγάλης βλάβης, λύση αποτελεί η ακρορριζεκτομη. Ακρορριζεκτομή είναι μια εξειδικευμένη επέμβαση μικροχειρουργικής που γίνεται στο άκρο της ρίζας εξαλείφοντας την αιτία του προβλήματος.